Frederick University (FU)

Frederick University jest jednym z pięciu uznanych prywatnych uniwersytetów działających w Republice Cypru. Jest to energiczny i tętniący życiem uniwersytet, cieszący się szacunkiem i uznaniem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Inicjatywy badawcze i działania, które są prowadzone przez jego wydział, umieszczają Uniwersytet wśród najbardziej udanych organizacji na Cyprze w odniesieniu do poziomu wsparcia finansowego otrzymanego dla projektów ze źródeł zewnętrznych poprzez konkurencyjne programy krajowe i europejskie, w tym LLP, LIFE, FP7, H2020, ERASMUS+ i z funduszy regionalnych. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Informatyki ma największy wkład w działalność badawczo-rozwojową Uniwersytetu Fryderyka zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

FU uczestniczy w tym projekcie wraz z Laboratorium Urządzeń Mobilnych, integralną częścią Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Informatyki. MDL koncentruje swoje badania naukowe na Web i Mobile Computing, Big Data Management i metodach optymalizacji wieloobiektowej, które wykorzystują technologie Cloud dla inżynierii inteligentnych systemów. Nacisk kładziony jest na Ubiquitous Computing, Augmented and Virtual Reality, Mobile and Natural Interaction Devices, w tym system on chip, sensory i aktuatory, dla rozwoju inteligentnych systemów opartych na chmurze. MDL stosuje również technologie ICT do projektowania i rozwoju platform internetowych, narzędzi programistycznych i aplikacji mobilnych w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych i społecznych. W szczególności MDL opracowuje inteligentne i spersonalizowane środowiska oparte na ICT dla e-learningu, szkoleń edukacyjnych i podejmowania wyzwań społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.