Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

FyG Consultores (FYG) jest nieformalną organizacją edukacyjną i szkoleniową, która promuje lokalny rynek pracy, jak również proces uczenia się przez całe życie dorosłych i młodzieży. FYG aktywnie działa w zakresie usług rozwoju kariery, odnosząc się do szerokiego zakresu programów i usług, których głównym celem jest pomoc jednostkom w zdobyciu wiedzy, umiejętności i postaw, aby rozwijać umiejętności życiowe i zarządzać swoją nauką, pracą i karierą. Programy szkoleniowe dostarczane przez FYG dotyczą tworzenia biznesu i innowacyjnych koncepcji, przedsiębiorczości, rozwoju usług, myślenia projektowego w zakresie usług, podstawowych umiejętności związanych z zatrudnieniem, umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz szkolenia w zakresie umiejętności miękkich.

FyG działa aktywnie jako firma edukacyjna i szkoleniowa, promując i wzmacniając rozwój osób dorosłych poszukujących nowych możliwości i pomagając im w zwiększeniu szans na zatrudnienie, w obliczu różnych czynników wykluczenia: młodzieży i dorosłych z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotnych z przeszkodami ekonomicznymi lub społecznymi.