Asserted Knowledge (AKNOW)

Asserted Knowledge (AKNOW) jest firmą zajmującą się doradztwem technicznym i pozyskiwaniem personelu, dostarczającą wysoko wykwalifikowane usługi i pracowników ICT dla organizacji. Ważną usługą odróżniającą AKNOW od innych firm konsultingowych jest nasze podejście do raportów analizy biznesowej, które opiera się na wykorzystaniu notacji BPMN (Business Process Modelling Notation).

Personel AKNOW posiada wieloletnie doświadczenie komercyjne we wspieraniu dużych, międzynarodowych integratorów ICT oraz głębokie doświadczenie w koordynowaniu kilku projektów finansowanych ze środków publicznych z Programu Ramowego 6, 7 oraz Programu Life Long. Obecne działania AKNOW skupiają się na szkoleniach poprzez innowacyjne metodologie e-learningu, spersonalizowane podejścia szkoleniowe, dostarczanie ukierunkowanych szkoleń zrównoważonego rozwoju dla MŚP, rozpowszechnianie i metodologie zapewnienia jakości oraz narzędzia koncentrujące się na metrykach jakości i najlepszych praktykach / wnioskach wyciągniętych z programów.