Technologia Blockchain: Ukryty element zmieniający reguły gry dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

MŚP stanowią podstawę gospodarek kilku, jeśli nie wszystkich, krajów europejskich. W rzeczywistości ich rola jest krytyczna na całym świecie, ale jeszcze bardziej w Europie. Odsetek MŚP wynosi 99,8%, przy czym duże przedsiębiorstwa stanowią jedynie 0,2% w Unii Europejskiej (UE), podczas gdy zatrudnienie w MŚP jest bardzo wysokie i wynosi 66,6%, a w niektórych przypadkach (np. na Cyprze) sięga aż 83,8% całego zatrudnienia [1]. Wiele MŚP napotyka jednak bariery w dostępie do rynków handlowych. Inne MŚP mają trudności w kilku sektorach, takich jak transakcje, przechowywanie danych (przechowywanie w chmurze), przepływy pieniężne itp., podczas gdy kwestie bezpieczeństwa, takie jak ochrona własności intelektualnej, transakcje cyfrowe, tożsamość cyfrowa itp. stanowią poważny kłopot.

Chociaż technologia blockchain jest często kojarzona z dużymi przedsiębiorstwami, może ona być ukrytym czynnikiem zmieniającym reguły gry dla MŚP. Blockchain może zapewnić nowe możliwości i znaczące korzyści dla MŚP. Celem projektu Block Chain Technology for SMEs (BCT4SMEs) jest przyspieszenie i zwiększenie przyjęcia BCT przez MŚP poprzez: (i) wspieranie menedżerów MŚP wykorzystujących i integrujących technologię Blockchain oraz (ii) umożliwienie menedżerom MŚP korzystania z zalet, jakie niesie ze sobą ta technologia, poprawiając tym samym ich miejsce w gospodarce biznesowej. W rzeczywistości, przyjęcie technologii Blockchain może pomóc MŚP w przezwyciężeniu ich problemów, przekroczeniu granic krajowych i dotarciu do większej liczby rynków. Zdefiniowany zostanie kurs szkoleniowy w zakresie Blockchain, a także opracowany zostanie prawdziwie interaktywny system internetowy, Blockchain Implementation Assistant (BIA), zapewniający spersonalizowane ścieżki szkoleniowe. Początkowo sprawdzi on wiedzę i świadomość MŚP na temat technologii blockchain, a następnie zapewni spersonalizowane plany szkoleniowe.

Poprzez kurs szkoleniowy i BIA, projekt ma na celu osiągnięcie następujących celów:

 

  • Pomoc MŚP w poprawie ich pozycji w gospodarce;
  • Promowanie wykorzystania nowych technologii w MŚP;
  • Wyposażenie menedżerów/właścicieli MŚP w podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie BCT, aby pomóc im w skutecznym prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami;
  • Opracowanie strategii i działań, które prezentują innowacyjne podejście do edukacji w zakresie technologii blockchain.

Źródła: