Trzecie spotkanie projektowe

23 czerwca 2022 roku, konsorcjum BCT4SMEs zorganizowało swoje trzecie TPM w formie hybrydowej.
Niektórzy z partnerów uczestniczyli w spotkaniu online, podczas gdy inni podróżowali do pięknej Walencji, w Hiszpanii, aby omówić aktualizacje projektu.
Bardziej szczegółowo, partnerzy w pełni przejrzeli zakończone działania dla pierwszego  IO, a następnie przeszli do omówienia głównego narzędzia projektu, Blockchain Implementation Assistant, opracowanego przez CIVIC, z jego funkcjami.
Przedmiotem dyskusji było również ostatnie działanie drugiego IO, ponieważ wszyscy partnerzy, z wyjątkiem ATERMON, byli odpowiedzialni za organizację swoich działań związanych z walidacją.
W ostatniej części spotkania konsorcjum omówiło przyszłą organizację wydarzeń upowszechniających, wydarzenia Multiplier Event oraz aktualizacje Quality Assurance.
Aby uzyskać więcej aktualizacji na temat BCT4SMEs, śledź nas na mediach społecznościowych!  Fb / Twitter