Σχετικά με το έργο “BCT4SMEs”

Scroll to content

Το πρόβλημα:

Η σύγχρονη οικονομία καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία, με τις ψηφιακές εξελίξεις να οδηγούν σε νέες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις. Αλλά αυτές οι εξελίξεις συχνά απαιτούν σημαντική τεχνογνωσία και χρήματα για να εφαρμοστούν, κάτι που δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ασφαλώς, μπόρεσαν να αποκτήσουν την τεχνογνωσία και τους πόρους για να εξοπλίσουν τις δραστηριότητές τους με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά με τις ΜΜΕ αυτό δεν συνέβη. Συχνά, οι ΜΜΕ ενδέχεται να μην μπορούν να αναπτυχθούν ή να αποκτήσουν στρατηγικές ασφάλειας, επειδή δεν μπορούν να εφαρμόσουν ή να αντέξουν οικονομικά μια δεδομένη τεχνολογία, κάτι που εντείνει τον ανταγωνισμό με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η λύση:

Το BCT4SMEs είναι ένα έργο που επιδιώκει να βοηθήσει τις ΜΜΕ να καλύψουν κάθε τεχνολογική ή ψηφιακή πρόοδο που μπορεί να έχουν χάσει παρέχοντας ένα εξατομικευμένο εργαλείο μάθησης. Αυτό το διαδυκτιακό εργαλείο, βάσει των απαντήσεων ενός χρήστη σε μια σειρά ερωτήσεων, θα προτείνει τις πιθανές ενέργειες που μπορεί να κάνει αυτός ο χρήστης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Με αυτόν τον τρόπο, και μέσω ενός πρόσθετου συστήματος αναγνώρισης των επιτευγμάτων των χρηστών, το έργο ελπίζει να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ενδυναμωθούν και να αναπτυχθούν.

Στόχοι του έργου:

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να εντοπίσει τους τρόπους με τους οποίους οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις δραστηριότητες τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
  • Να αναπτύξει ένα μάθημα που να αναλύει αυτά τα προβλήματα και να προσφέρει πρακτικές επιλογές για την επίλυσή τους.
  • Να αναπτύξει ένα εργαλείο, το “Blockchain Implementation Assistant” που μπορεί να εξατομικεύσει αποτελεσματικά το μάθημα, προτείνοντας στους χρήστες να ακολουθήσουν συγκεκριμένο υλικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
  • Να δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής για τις ΜΜΕ και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω μιας εικονικής Ακαδημίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών και των ίδιων των αποτελέσματα του έργου.