Στην ATERMON, προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε συνεχώς με καινοτόμες online λύσεις για τη διάδοση της γνώσης. Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την τεχνική συμβουλευτική, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να σχεδιάσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις ΤΠΕ σε εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση μοντέλων gamification. Οι αξίες μας εξυπηρετούν τις έννοιες της Ανοικτής & Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που δεν θα επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.